September was STXBP1 awareness month!

26 October 2023
image

The STXBP1 team baked 250 cookies to raise awareness for the disorder.

The STXBP1 gene lies on Chromosome 9. Therefore, the ninth month, September, was named STXBP1 awareness month.

Our team at the FGA department wanted to mark this month with a social outreach event. We baked more than 250 cookies in STXBP1 shape and distributed them across the campus of the VU. This video shows the process of the baking and distributing and introduces the members of our team and the topics of their research into understanding STXBP1 disorder.

NEDERLANDS
Het STXBP1-gen ligt op chromosoom 9. Daarom werd de negende maand, september, de STXBP1-bewustzijnsmaand genoemd.

Ons team op de FGA-afdeling wilde deze maand markeren met een social outreach-evenement. We bakten ruim 250 koekjes in STXBP1-vorm en verdeelden deze over de campus van de VU. Deze video toont het proces van het bakken en distribueren en introduceert de leden van ons team en de onderwerpen van hun onderzoek naar het begrijpen van de STXBP1-stoornis.