Research article: A comprehensive analysis of 534 patients

23 February 2023
image

In this highly collaborative paper, we explored the phenotypic landscape of 534 patients diagnosed with STXBP1-related disorders. It provides a detailed overview of not only the diversity in genetic variations causing the disease, but also the diversity in symptoms reported in single patients, as well as medication effectiveness.

This study combines data from patients in Denmark, Italy, the United States, China, Spain, Belgium, the UK, Korea, Germany, Brazil, and the Netherlands. 253 individuals reported here have never been included in studies before. About half of the patients carry missense mutations, while the second half harbors RNA and protein truncating variants. Variants are distributed evenly across the STXBP1 gene and protein. However, we found two regions in which the rate of population variants is significantly lower compared to the rate of disease variants.
We found that the symptomatic hallmarks of the disorder are neurodevelopmental abnormalities (in 95% of individuals), and epileptic seizures (in 89% of individuals). Seizure onset generally occurred in the first year of life and seizure frequency decreased dramatically by the age of 7 years. However, seizure patterns were very diverse between individuals and more longitudinal studies are necessary for a better understanding of seizure histories.
For a limited number of patients, we could also assess treatment responses. Anti-seizure medications showed effectiveness primarily to specific seizure types and were mainly effective in the first 2 years of life. Notably, we found a beneficial effect of the ketogenic diet in maintaining seizure freedom.
Overall, this study provides valuable information about common and variable features of patients with STXBP1-related disorders. Combining insights in genetic variation and symptoms as well as medication effectiveness will help to better understand the disease mechanisms in individual patients in the future.

The paper can be accessed here.


NEDERLANDS
In dit artikel, ontstaan uit vele samenwerkingen, onderzochten we het scala aan fenotypes van 534 patiënten gediagnostiseerd met STXBP1-gerelateerde aandoeningen. Het resultaat is een gedetailleerd overzicht van niet alleen de diversiteit aan genetische afwijkingen die de ziekte veroorzaken, maar ook de diversiteit aan symptomen in individuele patiënten, en de effectiviteit van medicatie.
Deze studie combineert gegevens van patiënten uit Denemarken, Italië, de Verenigde Staten, China, Spanje, België, het Verenigd Koninkrijk, Korea, Duitsland, Brazilië en Nederland. 253 van deze patiënten waren hiervoor niet eerder in studies opgenomen. Ongeveer de helft van de patiënten hebben missense mutaties, de andere helft heeft mutaties die verkorte vormen van het RNA of eiwit veroorzaken. De locatie van de mutaties is gelijkmatig verdeeld over het STXBP1 gen en eiwit. Er zijn echter twee regio’s waar de frequentie van populatie varianten (gezonde varianten) significant lager is dan de frequentie van ziekmakende varianten.
De symptomatische kenmerken van de aandoening zijn afwijkingen in de neurologische ontwikkeling (in 95% van de individuen), en epileptische aanvallen (in 89% van de individuen). De epileptische aanvallen begonnen over het algemeen in het eerste levensjaar en de frequentie van aanvallen nam drastisch af vanaf de leeftijd van 7 jaar. Het patroon van epileptische aanvallen verschilde echter veel tussen individuen en meer longitudinale onderzoeken zijn nodig om deze epileptische patronen beter te begrijpen.

Het artikel kan hier bekeken worden.