KG-balie: multidisciplinair platform tussen kliniek en research

Binnen de afdeling Klinische Genetica (VUmc/AMC) bestaat een groot potentieel aan kennis op het gebied van klinische genetica, oncogenetica en neuroscience. Tevens is er een groeiende vraag naar multidisciplinaire samenwerking waarbij casussen uit de kliniek vanuit de research worden bekeken en andersom.

Om de kennis en beschikbare potentieel optimaal te benutten is er behoefte aan een multidisciplinair platform waarbij kliniek en research elkaar regelmatig ontmoeten.
Zo’n multidisciplinair platform faciliteert het (i) stellen van een mogelijk duidelijkere diagnostische uitslag, (ii) selecteren van interessante casussen voor verder (functioneel) onderzoek, (iii) de mogelijkheid functioneel of genetisch onderzoek te verrichten naar aanleiding van interessante, relevante onderzoeksresultaten vanuit de research.

Sinds 2008 is er binnen het VUMC regelmatig overleg tussen de klinische genetici en fundamenteel onderzoekers. Dit is sinds 2012 geformaliseerd in de huidige KG balie. Het doel van de KG-Balie is een centraal platform te bieden om de interactie tussen de kliniek en de research te versterken.